window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen GZ-psychologen

Home » Zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen GZ-psychologen
Opleidingsplaatsen GZ-psychologen

SKIPR: Zorgsectoren bakkeleien over opleidingsplaatsen GZ-psychologen

Op SKIPR verscheen op 27 augustus 2020 een alarmerend nieuwsbericht over problemen bij het toekennen van opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen.

De noodzaak van regionale samenwerking wordt hierdoor nog maar eens extra benadrukt. Jan Hendriks licht in zijn reactie op dit artikel op Skipr toe waar de pijnpunten zitten en waar de opening naar een oplossing. Hieronder integraal zijn reactie:


Schrijnende werkelijkheid

De werkelijkheid is nog veel schrijnender dan hier geschetst. In opdracht van het ministerie van VWS, directie Langdurige Zorg werken regio’s al vanaf 2020 intensief mee aan het oplossen van capaciteitsvraagstukken, waarin het vraagstuk van medische zorg, behandeling en ondersteuning. Met behulp van de Erasmus Universiteit zijn er Regioscans gemaakt die laten zien wat de ontwikkeling van de zorgvraag in de Ouderenzorg is de komende vijf tot tien jaar.

Gecombineerde opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen

In twee regio’s heeft men naar aanleiding hiervan de handen in elkaar geslagen en krachten gebundeld in zogenaamde gecombineerde opleidingsplaatsen voor Psychologen in Opleiding tot GZ-psycholoog. In de regio Achterhoek is zo in twee jaar tijd een extra opleidingsvolume SAMEN tot stand gebracht van > 10 opleidingsplaatsen per jaar. Geheel conform de ministeriële opdracht om regionaal samen te werken aan duurzame medische zorg. In de regio Apeldoorn-Zutphen is een soortgelijke samenwerking gestart, waarbij vanaf 2021 een aantal gecombineerde opleidingsplaatsen (GOP) extra beschikbaar zullen komen (www.gop2025.nl). Dus op basis van toekomstgerichte zorgvraaganalyse opleiden. Wat een teleurstelling als je dan geconfronteerd wordt met historische opleidingsvolumes waarbij alleen de grootste GGZ-opleiders garen spinnen bij de verdeling van opleidingsplaatsen en nieuwe initiatieven (zoals proeftuinen).

Noodzaak GZ-Psychologen zorgaanbod neemt verder toe

Zowel de GOP in de regio Achterhoek als de GOP in de regio Apeldoorn-Zutphen zijn afgewezen als proeftuin omdat die status alleen maar geldt voor hen die al over tenminste 10 subsidie-plaatsen beschikken. Hoezo proeftuinen? En de VVT dus ook de toegang tot proeftuin-subsidieplaatsen wordt onthouden. Kortom twee keer nul voor de VVT-sector waar de zorgvraag en daarmee de noodzaak van een GZ-psychologen zorgaanbod alleen maar verder toeneemt.

Zorgvraag staat niet centraal

Ik durf te stellen dat ik redelijk bekend ben met het systeem van opleidingssubsidies en opleidingsplaatsen in ziekenhuisland. Daar wordt steeds weer geprobeerd het verdeelsysteem beter te maken. Wat ik hier via TOP Plaatsen (die overigens keurig uitvoeren wat beleidsmakers hebben afgesproken) heb aangetroffen overtreft alles. De zorgvraag staat helemaal niet centraal en het zorgaanbod in de VVT is helemaal niet interessant; hier spelen andere systemen en belangen echt een grotere rol. Ik heb stille hoop dat de directie Langdurige Zorg hier nu toch echt haar bijdrage gaat leveren aan het rechtzetten van deze historisch gegroeide omissie. Niet in het belang van de VVT-zorgorganisaties maar van onze cliënten, bewoners en patiënten die ook recht hebben op de juiste zorg op de juiste plaats in de Ouderenzorg.

Tandemfunctie specialist Ouderengeneeskunde en GZ-Psycholoog

De zorg voor mentaal welbevinden vraagt om specifieke expertise en een tandem-functie van specialist Ouderengeneeskunde en de GZ-psycholoog. En dat geldt voor nu (2020), straks (2025) en later (2030 en verder). Gaan we hier 5 jaar over nadenken met rapporten, adviezen en geruzie tussen de sectoren of gaan we doen waar we voor zijn: duurzame medische zorg leveren voor kwetsbare doelgroepen en ouderen!? Zeg het maar.


Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant