window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Wat is het takenpakket van een GZ psycholoog?

Takenpakket van een GZ Psycholoog

De GZ-psycholoog is een breed opgeleide professional en werkzaam in diverse settingen. De GZ-psycholoog werkt als zelfstandig diagnosticus en behandelaar van psychische stoornissen en psychische aspecten van lichamelijke ziekten en problemen in de persoonlijke levenssfeer.

Tot het takenpakket van de GZ-psycholoog behoren diagnostiek, indicatiestelling en behandeling die zich richten op de uiteenlopende vormen van problematiek, van enkelvoudig tot complex en de gehele levensloop kunnen omvatten. Het verrichten van psychologische diagnostiek met behulp van tests, observaties en interviews beoogt de problematiek van de cliënt of het cliëntsysteem in kaart te brengen en te begrijpen en er vervolgens een adequate aanpak voor te formuleren.

Tot de taken behoort ook de indicatiestelling, waarbij toewijzing voor de meest geschikte behandeling of begeleiding het doel is, in veel gevallen is het de GZ-psycholoog die de behandelingen ook uitvoert en initieert. Het aansturen van andere zorgprofessionals in het uitvoeren van delen van de behandeling/begeleiding behoort tot de taken, evenals het klinisch leidinggeven aan behandelteams.

Naast de patiënt/cliëntgebonden taken heeft de GZ-psycholoog ook taken op het gebied van organisatie en beleid.

Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant