window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Bijeenkomst ‘regionaal opleiden GZ-psychologen’ (GOP) | 8 juni 2021

Uitnodiging: bijeenkomst Regionaal opleiden GZ-psychologen: GOP | 8 juni 2021

Beste genodigde,

Er is een groeiende vraag naar psychologische ondersteuning in de ouderenzorg en het aantal beschikbare opleidingsplaatsen voor GZ-psychologen is gering. Dat heeft geleid tot een regionale instelling overstijgende samenwerking in de vorm van een GOP (Gecombineerde Opleidingsplaats Psychologen). Wil je hier meer over weten? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst op dinsdag 8 juni.

Uitdagingen ouderenzorg

De ouderenzorg staat voor uitdagingen. Zoals vergrijzing, toename van ouderdomsziekten zoals dementie, toename van complexiteit van zorg, extramuralisering, het ondersteunen van familieleden en teams bij het omgaan met probleemgedrag, het afbouwen van psychofarmaca en het afbouwen van andere onvrijwillige zorg. De ontwikkelingen laten ook  steeds meer  een centralere plaats voor welzijns- en aandachtaspecten zien.

De GZ-psycholoog heeft een belangrijke toegevoegde waarde in het duiden van gedrag voor cliënt, familie en teams en daarmee voor de kwaliteit van de zorg. Daarnaast speelt ook de Wzd (Wet zorg en dwang), waarbij een bijdrage van de GZ-psycholoog wordt gevraagd.

Gecombineerd opleiden

Meerdere zorginstellingen slaan de handen ineen door gecombineerd een opleidingserkenning aan te vragen. Zij versterken daarmee niet alleen de positie binnen de lastige arbeidsmarkt  door een aantrekkende werking voor potentiële (GZ)psychologen maar voorkomen ook vroegtijdig verloop door het ontbreken van een opleidingsplaats.

Gecombineerd opleiden biedt de GZ-psycholoog in opleiding de mogelijkheid om ervaringen en expertise op te doen met een diversiteit aan cliëntvragen en behandelmethoden in de regio. Daarnaast wordt gewerkt aan een kwaliteitsverbetering  in de samenwerking en het zorgaanbod in de gehele regio. Met als concreet resultaat: breed opgeleide zelfstandige GZ-psychologen in de regio, die hun bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de ouderen en hun familie.

Programma bijeenkomst

Het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots in de regio organiseert de bijeenkomst op 8 juni. Tijdens de bijeenkomst gaan we in op gecombineerd opleiden. Wat vraagt dit van het beleid? Hoe organiseer je een GOP? En wat is de rol van de praktijkopleider en de regionale begeleidingscommissie? Ook deelt o.a. regio Achterhoek haar ervaringen uit de praktijk. Ten slotte is er veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het beantwoorden van vragen.


Regio Achterhoek leidt zelf GZ-psychologen op

In de regio Achterhoek zijn ze al begonnen met het regionaal opleiden van GZ-psychologen. ‘Voor de bestuurders was het een sprong in het duister. Maar ze beseffen zich dat zij dit knelpunt niet alleen kunnen oplossen en dat samenwerking noodzakelijk is. De instellingsfocus verschuift naar een focus op de regio. Het mes snijdt aan twee kanten: we hebben niet alleen een opleidingsfunctie neergezet, maar ook kennisgemaakt met netwerkbesturen.’ Lees alvast het verhaal over de opleiding

Voor wie?

De bijeenkomst is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers en geïnteresseerden uit het werkveld, zoals managers, (GZ)psychologen en praktijkopleiders.

Accreditatie

 Accreditatie is aangevraagd voor (GZ)psychologen.

Datum, tijd en locatie

  • Datum: dinsdag 8 juni 2021
  • Tijd: 13:00 – 17:00 uur (exacte tijd volgt nog)
  • Locatie: online bijeenkomst 

Aanmelden

Meld je aan voor de bijeenkomst Regionaal opleiden GZ-psychologen (GOP).

Deelname is kosteloos. Ongeveer een week voor de bijeenkomst krijg je een Zoom-link toegestuurd.

Deel deze mail

De netwerkbijeenkomst is vast ook interessant voor jouw netwerk. Daarom willen wij je vragen of je bovenstaande informatie verder onder de aandacht wilt brengen door dit bericht door te sturen.

Graag tot 8 juni!


Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant