window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Tekort aan BIG geregistreerde GZ psychologen

Tekort aan BIG geregistreerde GZ psychologen

Er is tekort aan BIG geregistreerde GZ psychologen. Helaas neemt dit tekort in de toekomst alleen maar toe. In dit artikel geven wij een verklaring voor het tekort aan BIG geregistreerde GZ Psychologen en duiden wij verschillende oorzaken die hieraan ten grondslag liggen.

BIG geregistreerde GZ Psychologen in de toekomst

In de toekomst zijn er 50% meer GZ psychologen nodig. GZ psychologen zijn nu veel tijd kwijt aan begeleiding van masterpsychologen. Dit gaat ten koste van de patiëntenzorg. Er zijn nu masterpsychologen die zonder registratie werkzaam zijn. Er is ook verloop van psychologen. Zij hebben liever perspectief voor een opleidingsplaats in een van de instellingen, dan bij een eenpitter voor een opleidingsplek.

Parttime werken heeft ook negatief effect op HOV (historisch opleidingsvolume). De kosten voor werving & selectie zijn hierdoor hoog.

Oorzaken van het tekort aan BIG geregistreerde GZ Psychologen

Kort gezegd zien wij drie hoofdoorzaken van het tekort aan BIG geregistreerde GZ Psychologen.

Opleidingstekort:

 • Tekort aan door VWS gesubsidieerde opleidingsplekken;
 • HOV (historisch opleiding volume) criterium is voor VVT sector nadelig verscherpt;
 • Verlies van continuïteit van opleidingsinstellingen met structurele opleidingsplekken;
 • Geen bereidheid bij instellingen om zelf te investeren in opleidingsplaatsen.

Capaciteitsraming:

 • Capaciteitsraming is landelijk en daarmee onvoldoende gericht op regionale behoefte, harde cijfers ontbreken;
 • Alleen aanwezige GZ psychologen worden in de huidige capaciteitsraming meegenomen. Het aantal masterpsychologen blijft onder de radar;
 • VVT wordt niet als aparte sector gekenmerkt binnen capaciteitsraming;
 • Capaciteitsraming houdt geen rekening met vergrijzing, complexiteit zorgvraag bij GZ psychologen. Bij artsen wordt hier wel rekening mee gehouden.

Taakverzwaring GZ:

 • Taakverzwaring voor de GZ-psycholoog door wet Zorg en Dwang;
 • Extramurale inzet van psychologen in de wijk is structureel geworden;
 • Vergrijzing, toename ouderen, complexe problematiek, ambulant werken > verschuiving van zorg, mondige familieleden, meer behoefte aan begeleiding van teams, diagnostiek, vakinhoudelijke ontwikkeling dementie, geriatrische revalidatie, terugdringen psychofarmaca en vrijheidsbeperkende middelen;
 • Vanaf 2021 worden ouderen uit de ggz overgeheveld naar de VVT door openstelling van de ggz-grondslagen in de Wet langdurige zorg.

Handboek GOP Concept

Meer weten hierover?
Bekijk ons handboek waarin wij met ons GOP concept een oplossing willen aanreiken voor het tekort aan BIG geregistreerde GZ psychologen.

Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant