window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Regionale capaciteitsraming GZ-psychologen – PIOG’s

Home » Regionale capaciteitsraming GZ-psychologen – PIOG’s

Regionale capaciteitsraming GZ-psychologen – PIOG’s

De SO-functiefamilie met de GZP in toekomstperspectief

Het stormt in het zorglandschap en de vele bewegingen in de zorgvraagontwikkeling zetten het zorgaanbod sterk onder druk. De werkbalans verandert in werkdruk en er dreigt een zorginfarct op tal van zorglocaties door de structurele overbelasting van de medische zorg voor kwetsbare ouderen en doelgroepen.

De benadering van duurzame (medische) zorg vanuit een SO-functiefamilie perspectief opent nieuwe wegen. De combinatie van SO, basisartsen, PA, VS, GZP en VCO (verpleegkundigen complexe ouderenzorg) als een SO-functiefamilie werpt een heel ander licht op het verduurzamen van deze medische capaciteit.

De GZ Psychologen nemen in deze familie-benadering een evenwaardige plaats in. Met in het verlengde daarvan de orthopedagoog generalist in haar kielzog.

Het landelijke programma capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg (https://rcdmz.nl) voert in vijf regio’s een capaciteitsraming uit naar de ontwikkeling van het zorgaanbod de komende jaarperioden (2022-2025-2030). Op de website rcDMZ vindt u interessante informatie over regionale ramingen, beleidscycli en taakzuiverheid.

De noodzaak tot uitbreiden van het aantal PIOG opleidingsplaatsen (Psycholoog in opleiding tot GZ Psycholoog), zo’n 400 tot 600 extra t.b.v. de VVT in 2025-2030 zo is de schatting, zal ook hier nadrukkelijk onderwerp van gesprek worden.

Op de website https://gop2025.nl wordt deze ontwikkeling continu gevolgd. Waarbij het GOP-concept een centrale plaats inneemt bij het realiseren van de extra PIOG opleidingscapaciteit.
Meer weten hierover? Neem dan contact met ons op.

#ouderenzorg #regionaalopleiden #psychologen


Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant