Privacyverklaring

Hoe we omgaan met jouw gegevens

INLEIDING

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen worden en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen; deze is beschikbaar op de website.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door GOP2025 verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door GOP2025, neem dan gerust contact op!

DOELEN

Er wordt voor een aantal doelen  persoonsgegevens verzameld door GOP2025. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven; GOP2025 stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van GOP2025 . Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met GOP2025 via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

Verbeteren van de website. Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres, tijdstip en browsergegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van het bezoek- en klikgedrag op de website. GOP2025 gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

BEHEER

De gegevens die GOP2025 ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp. De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Inphos. De e-mail van GOP2025 wordt gehost bij Inphos. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Inphos.

YourHosting. De website en back-ups van de website worden gehost bij YourHosting. Gegevens die jij achterlaat op de website van GOP2025 zijn op de servers van YourHosting opgeslagen.

Google Analytics: GOP2025 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om de effectiviteit van de website te meten. De informatie die hiermee wordt verzameld, inclusief het IP-adres, wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Meer informatie over het privacy-beleid van Google en Google Analytics vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door GOP2025 , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven. Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@GOP2025.nl.

Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met GOP2025 via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door GOP2025 of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van GOP2025 privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van GOP2025 ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

RECHTEN

Recht op inzage. Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen die bij GOP2025 vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met GOP2025. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie. Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door GOP2025. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

Recht op overdracht. Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij GOP2025 opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient GOP2025 al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij GOP2025 vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat GOP2025 niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar). Wil jij niet dat GOP2025 jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@GOP2025.nl onder toezending van een kopie ID-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

GOP2025 verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van GOP2025 via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan GOP2025 de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met GOP2025 met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

PLICHTEN

GOP2025 behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer GOP2025 dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van GOP2025 te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@GOP2025.nl