Praktijkvoorbeelden

Volg de ontwikkelingen in ‘real-time’

Hoofd GOP

De GOP Achterhoek en de GOP Apeldoorn-Zutphen zijn recente voorbeelden van gestarte GOP-initiatieven. Een GOP-traject kenmerkt zich als een bouwproject waarbij een 35-tal ontwerpcriteria het fundament van de GOP vormen.

De ontwikkelingen van de GOP-AH (GOP Achterhoek) en de GOP-AZ (GOP Apeldoorn-Zutphen) zijn ‘real-time’ te volgen met tal van praktijkvoorbeelden over waarom, wat en hoe van deze ontwerpcriteria in de werk- en beroepspraktijk GZ Psychologie.

 

english-course-icon

Achterhoek
(GOP-AH)

In 2018 ontdekte een zestal zorgorganisaties dat het aantal aanwezige opleidingsplaatsen in de Achterhoek tot nul was gedaald, zonder dat men dit van elkaar wist. Op hetzelfde moment constateerden de betrokken zorgorganisaties dat het aantal openstaande vacatures voor GZ-psycholoog alarmerend hoog was. Het waren deze twee bevindingen die ertoe geleid hebben dat de instellingsoriëntatie plaats heeft gemaakt voor regionaal opleiden.

In dit verhaal vertellen we hoe twee jaar pionieren in de Achterhoek resulteert in een gecombineerde opleidingsplaats (GOP-AH), met op 1 september 2020 maar liefst acht psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog.

art-course-icon

Apeldoorn-Zutphen
(GOP-AZ)

In de regio Apeldoorn-Zutphen is de opleiding tot GZ-psycholoog bij meerdere zorginstellingen structureel ingebed vanuit een instellingseigen erkenning. Toch bleek dat alleen opleiden maar in beperkte mate antwoord bood op de capaciteitsvraagstukken die thans actueel zijn. In deze regio heeft men de instellingscompetenties om te komen tot opgeleide GZ-psychologen weten te bundelen tot een gecombineerde opleidingsplaats (GOP-AZ). Op deze wijze zet de regio twee troefkaarten in om steeds tijdig te kunnen blijven voorzien in de behoefte aan GZ-psychologen.

Op deze pagina beschrijven we de zoektocht om te komen tot bundeling van opleidingskracht in de regio.