window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Over ons

Over ons2021-01-04T08:02:26+01:00
Over ons Ascie en Locum Consult

AscieGroup en LOCUM Consult

Samen met LOCUM CONSULT en haar netwerkpartner PERDUCAM voorziet de AscieGroup met daarbinnen het AscieTeam Duurzame Medische Zorg (DMZ) in de consultatieve en projectmatige ondersteuning van GOP-initiatieven. Veel voorkomende hulp- en ondersteuningsvragen daarbij zijn: bestuurlijke advisering, beleidsondersteuning met projectbegeleiding en implementatietrajecten bij GOP-initiatieven.

Wie zijn wij?

AscieTeam Duurzame Medische Zorg

AscieTeam Duurzame Medische Zorg

ASCIE is actief op het domein van duurzame medische zorg (DMZ) voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. In dit AscieTeam zijn experts met uitgebreide praktijkervaring actief betrokken bij innovaties rond opleiden, leren en ontwikkelen van doelgroepen in het beroepsdomein DMZ.

LOCUM CONSULT

LOCUM CONSULT is al bijna 20 jaar een gerespecteerd adviespartner in de zorgsector en is met name deskundig op het gebied van de mensgerichte organisatieontwikkeling in de ouderengeneeskunde en psychiatrie. LOCUM CONSULT heeft de inhoudelijke expertise en marktkennis beschikbaar om GOP-projecten succesvol te implementeren. Samen met haar netwerkpartner PERDUCAM kan LOCUM CONSULT tevens ondersteunen op het gebied van bestuurlijke samenwerking, opleiding, (team)coaching en leiderschapsontwikkeling.

Vragen over GOP?

GOP advies- en/of ondersteuningsvragen? Neem gerust contact met ons op!
Geheel vrijblijvend geven we je een advies en beantwoorden wij je eerste vragen.

Marja_Veerman

Marja Veerman
GZ-psycholoog | Programmamanager GOP
Tel. 06-15 117 614

AscieGroup

AscieGroup is een netwerkorganisatie die zich focust op de ondersteuning en begeleiding van organisaties bij innovatievraagstukken rond:

my-story-tutor-photo

Innovatieproject GOP

Binnen het producten- en dienstenportfolio van AscieGroup vormt de GOP een van de innovatieprojecten en wordt er nog steeds actief bijgedragen aan de ontwikkeling van de GOP binnen de regio Achterhoek en de regio Apeldoorn-Zutphen. In de regio Achterhoek bereikt men inmiddels de fase van verdere doorontwikkeling, implementatie en borging. In de regio Apeldoorn-Zutphen bevindt men zich midden in de ontwikkelfase.

AscieGroup blijft het GOP concept verder vernieuwen en binnenkort zijn er de eerste aanvullende innovaties op het bestaande CONCEPT te verwachten. In die rol zal de betrokkenheid vanuit de AscieGroup er zijn en blijven de komende jaren.

ASCIE werkt intensief samen met LOCUM CONSULT, die vanuit hun specifieke kennis op het gebied van opleiden en organisatieontwikkeling in de ouderengeneeskunde en psychiatrie ondersteuning kunnen bieden bij de advisering over en de implementatie van GOP-initiatieven.

Andere innovatieprojecten

De volgende innovatieprojecten zijn op dit moment actueel:

OUDERENZORG

Programma SO-GVA (Gooi-Vechtstreek-Almere) in toekomstperspectief
Programma SOG-AZ (Apeldoorn-Zutphen) in toekomstperspectief
Implementatieproject GOP Achterhoek
Implementatieproject GOP Apeldoorn-Zutphen
Programma regionale capaciteitsraming Duurzame Medische Zorg
Programma ontwerp en ontwikkeling Expertise- en Behandelcentra
Project Businesscases Behandelcentra in de Ouderenzorg
Programma Regionale Zorgvisie (Gooi-Vechtstreek-Almere)
Programma Regionale Zorgacademie (Gooi-Vechtstreek-Almere)
Programma Juiste Zorg op de Juiste Plaats en Ouderenzorg (Gooi-Vechtstreek-Almere)
Project Trechter-Leerplanontwikkeling Complexe Ouderenzorg

ZIEKENHUISZORG

Programma OKC2025 – Trechter-Leer- en loopbaanplanontwikkeling OK-opleidingscluster
Programma AIZ2025 – Trechter-Leer- en loopbaanplantontwikkeling Acute en Intensive Zorg cluster

HR in de ZORG

Programma HR2025 – Trechter-Leer- en loopbaanplanontwikkeling HR-opleidingscluster
Programma DFZ2025 – Dynamiseren van het Functiehuis in de Zorg

Blogs Duurzame Medische Zorg

Ga naar de bovenkant