window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

In gesprek met Margreet Brongers

In gesprek met… Margreet Brongers

In deze serie blogs “in gesprek met…..” laten wij mensen aan het woord die betrokken zijn bij GOP’s in het land. Deze keer spreken we met Margreet Brongers, GZ-psycholoog en regionaal praktijkopleider bij GOP-Achterhoek.

1. Hoe ben je bij het GOP-concept betrokken geraakt?

Dat was een samenloop van omstandigheden. Ik was al een tijdje op zoek naar een meer overstijgende functie en via LinkedIn werd ik getipt over de vacature van regionaal praktijkopleider in de regio Achterhoek. Ik kende het concept toen nog niet en heb me daarover laten informeren en was daarna zo enthousiast dat ik ben gaan solliciteren. Het concept van samenwerken met verschillende instellingen en de sfeer binnen de gesprekken sprak me erg aan. Daarnaast paste het bij mijn ambities, omdat het een combinatie is van werken in het verpleeghuis met veel ruimte om te bouwen binnen de vakgroep en daarnaast een rol als regionaal praktijkopleider.

Toen ik begon waren er twee vervangende ervaren praktijkopleiders van GGNet. Zij hadden het tijdelijk overgenomen in verband met het vertrek van de voorgaande regionaal praktijkopleider. Dit was meteen ook een mooi voorbeeld van samenwerken om het gat wat er was ontstaan te dichten. Er waren al PIOG’s bezig met trajecten en deze trajecten liepen goed. Hierdoor heb ik de mogelijkheid gehad om eerst mee te lopen en het daarna over te nemen.

2. Wat is je rol binnen het GOP?

In de rol als regionaal praktijkopleider ben ik de verbinder tussen het beleid en de praktijk en degene die het overzicht houdt op de opleidingszaken. Ik houd mij zowel bezig met advisering over het beleid als het uitwerken daarvan met de werkbegeleiders en de contacten met de PIOG’s.

Ik ben in dienst van Marga Klompé en binnen mijn contract ben ik 12 uur als regionaal praktijkopleider werkzaam en 8 uur in het verpleeghuis. Ik ben verantwoordelijk voor de inhoud van de opleiding van alle PIOG’s van de verschillende instellingen. En daarmee dus ook verantwoordelijk voor het leerklimaat.

Ik zie de PIOG’s maandelijks in groepjes of individueel en eventueel spreek ik ze tussendoor als dit nodig is. De werkbegeleiders spreek ik naast de overleggen die er zijn ook individueel, een of twee keer per jaar.

Verder ben ik bezig met uitwerking van beleid. Ik heb een overzicht gemaakt voor de beginnende PIOG. Wat kom je allemaal tegen, wat moet je doorgeven, waar ben je verantwoordelijk voor. Hoeveel tijd mag je gebruiken voor opleiding. Ik heb de sollicitatie procedure gemaakt en ik ben bezig met een stuk over de rol van de werkbegeleider. Waar ben je verantwoordelijk voor en hoe doen we dat in de praktijk, met als doel meer duidelijkheid en afstemming zodat iedereen hetzelfde doet.

Marga Klompé is de penvoerder en daarmee de instelling die eindverantwoordelijkheid draagt voor het GOP. Toen ik begon met deze functie merkte ik dat het mij nog niet helemaal helder was wie waar verantwoordelijk voor is.

Ik ben daarnaast voorzitter van de ROC (regionale opleidingscommissie). Ik inventariseer bespreekpunten en zet de lijnen uit. We zijn het afgelopen najaar bezig geweest met het leerklimaat om daar verbeterstappen in te maken. We komen zo ongeveer eens in de zes weken bij elkaar. Ik speel ook informatie van de RBC (regionale begeleidingscommissie) door en ik ben aanwezig tijdens de RBC vergadering. Ik geef daar de stukken die ik gemaakt heb ter kennisgeving door. Alle inhoudelijk zaken pak ik verder op rondom sollicitatie, werkklimaat etc.

3. Wat is voor jou de meerwaarde van het GOP?

Meerwaarde is dat je gezamenlijk vanuit meerdere instellingen verantwoordelijk bent voor de opleiding tot GZ-psycholoog en je ook als vakgroepen psychologie breder gaat samenwerken. De opleiding wordt serieus genomen en er is ruimte om goed en breed op te leiden en van elkaar te leren. Ik vind het heel mooi dat naast VVT-instellingen ook het ziekenhuis betrokken is en de Verstandelijk Gehandicapten (VG) sector. Dit zijn weer heel andere trajecten en een ander leerklimaat en daar kun je weer van leren, bijvoorbeeld dat de gedragsdeskundigen in de VG-sector de rol van regiebehandelaar vervullen en de VVT daar zich in aan het ontwikkelen is.

Daarnaast verloopt de samenwerking met GGnet (onze stage partner) erg goed. We hebben een uitwisseling van PIOG’s over en weer van een jaar van de opleiding en dit levert breed opgeleide PIOG’s op. Sinds kort nemen we ook deel als GOP aan een breed samenwerkingsverband met GGNet als regiehouder.

Een ander voorbeeld, van voor mijn tijd, is dat een werkbegeleider wegvalt en dat een PIOG dan ergens anders gedetacheerd kan worden, omdat je samen verantwoordelijk bent voor het leertraject. Je draagt het samen en bereikt ook grotere samenwerking in de Achterhoek. We hebben naast het GOP ook overleg met GZ-psychologen binnen de VVT organisaties om wat stappen te zetten in de eerste lijn en te onderzoeken hoe we GZ-psychologen kunnen behouden in de regio. Het versterkt onderling contact en samenwerking, waardoor de PIOG breder en beter opgeleid kan worden tot GZ-psycholoog. Door elkaar te kennen ontstaat er ook op andere gebieden samenwerking. Er was bijvoorbeeld een referaat van een van de PIOG’s over LVB. Op zo’n moment komen er dan mensen vanuit de verschillende instellingen om het referaat bij te wonen.

4. Wat zou je advies zijn aan een nog op te starten GOP?

Zorg dat jouw positie als praktijkopleider duidelijk is. Zorg dat je de ruimte en de zeggingskracht hebt om zo nodig in een andere organisatie te kunnen ingrijpen in het leerklimaat en om daar wat van te vinden. We hebben wel eens gehad dat de werkdruk te hoog was en dat heeft de PIOG zelf kunnen regelen, maar ik moet ruimte en zeggingskracht hebben om in te kunnen grijpen.

Werk je ook nog samen met andere regionale praktijkopleiders? Ja, we hebben eens in de zoveel tijd overleg en we toetsen regelmatig iets bij elkaar. Dat wil niet zeggen dat we alles hetzelfde doen, maar dat maakt het ook leuk om van elkaar te leren. Het is fijn om contact te hebben omdat je een solistische positie hebt en dan is het prettig om met anderen te klankborden. Verder neem ik ook deel aan het overleg en intervisie met de praktijkopleiders van GGNet. Inmiddels heb ik ook regelmatig afspraken met de voorzitter van de RBC om te sparren, bijvoorbeeld om te bepalen of we een punt willen agenderen voor de vergadering.

5. Is er iets in het GOP-concept dat je, met de kennis van nu, anders gedaan zou hebben?

Terugkijkend zou ik vanaf het begin nog duidelijker willen hebben wie waar verantwoordelijk voor is. Het duurde even voordat ik overzicht had over wat er al geregeld was en waar de losse eindjes nog waren. Ik weet bijvoorbeeld pas sinds kort hoe het proces rondom de subsidies loopt. Je voelt als praktijkopleider overal verantwoordelijk voor en dan is het goed om processen te verhelderen.

6. Wat heb je nodig om het voor jezelf succesvol te houden binnen het GOP?

Voor mij is het van belang dat ik ruimte voel om mijzelf te blijven ontwikkelen, daar een bepalende rol in te hebben en zelf lijnen uit te zetten. Het is een solistische plek met veel, vrijheid en verantwoordelijkheid. Die ruimte moet je krijgen van de instellingen en die krijg ik en dat vind ik prettig. Daar komt bij dat de rol van regionaal praktijkopleider binnen ons GOP heel helder is.

Daarnaast vind ik de combinatie overstijgende taken en het bezig zijn met praktische zaken heel prettig. Vooral dan als ik weet waar ik verantwoordelijk voor ben. Dus de contacten die je hebt met de PIOG’s, hun leerprocessen zien en dat je kan signaleren waar nog verbeterpunten zijn. Maar ook de contacten met de werkbegeleiders ervaar ik als prettig. Zeker nu ik zelf ook werkbegeleider ben kan ik ook uit eigen ervaring putten.

Tenslotte is het zorgen voor verbinding met elkaar voor mij van belang. Dit is een van mijn kerntaken en past ook bij mij als persoon. Dan wordt het ook makkelijker om dingen te bespreken als je elkaar beter kent en zo van elkaar kunt leren. Het is een fijn clubje met elkaar.

Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant