window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

In gesprek met Leandra Buizer

In gesprek met… Leandra Buizer

In deze serie blogs “in gesprek met…..” laten wij mensen aan het woord die betrokken zijn bij de GOP-Achterhoek. Deze keer spreken we met Leandra Buizer, Psychotherapeut/GZ-psycholoog Amarum, expertisecentrum eetstoornissen en Praktijkopleider PIOG/GIOP GGNET, hoofddocent keuzemodule eetstoornissen bij de GZ opleiding van RCSW in Nijmegen.

1. Hoe ben je bij de GOP-Achterhoek betrokken geraakt?

GGNet is betrokken bij GOP-Achterhoek als stagepartner en ik werk als praktijkopleider bij GGNet. Aangezien de toenmalige praktijkopleider bij GOP Achterhoek een andere baan aanvaard had ontstond de vraag naar een waarnemend praktijkopleider.

Ik heb ‘ja’ gezegd omdat het mij leuk leek om kennis te maken met de ouderenzorg binnen de Achterhoek. Binnen GGNet zijn allerlei verschillende afdelingen en ook wel ouderen maar dan meer vanuit de psychiatrie en niet zozeer vanuit verpleegzorg of de revalidatie. Deze vraag leek mij een mooie manier om die kant van het werkveld te leren kennen. En natuurlijk om te zorgen dat de lopende opleidingstrajecten van de PIOG’s door konden gaan.

Ik heb de waarneming samen met mijn collega Manon Voskamp verzorgd. We zijn hiervoor beiden 4 uur extra gaan werken. Het was prettig om het samen te doen; te overleggen, te sparren en mee te denken in de ontwikkeling van GOP-Achterhoek.  Omdat het omvangrijk is om alle organisaties binnen GOP-Achterhoek te leren kennen hebben wij deze verdeeld en konden we ons in relatief korte tijd inwerken en onze inzet spreiden. Ik heb mij gericht op Azora en Sensire en Manon op Marga Klompé, SKB en Careaz.

Wat heeft je dat opgeleverd?

Nou in ieder geval, een kijkje in de keuken. Ondanks de regelgeving rondom corona heb ik de locaties kunnen bezoeken en hiermee een beeld gekregen van de setting waarin de PIOG’s werken, die ik ben gaan begeleiden. Het is toch echt anders of je een GGZ-instelling of een verpleeghuis binnengaat. Ook de rol van de psycholoog is anders. Er wordt meer samengewerkt met artsen, er zijn gedragsconsultaties en de psycholoog heeft een rol om de teams verder te helpen. De individuele behandeling van de patiënt staat minder centraal, terwijl daar wel een wens ligt van de PIOG’s.

2. Wat is je rol binnen het GOP?

Het hoofddoel was het kunnen borgen van de opleidingstrajecten. In tweede instantie voortborduren waar GOP mee bezig was.

Route leertrajecten

We hebben als praktijkopleiders bijvoorbeeld meegedacht in de route van de leertrajecten van de PIOG’s en per PIOG een route gemaakt. Er waren in het begin van de GOP meerdere korte uitwisselingen, nu is afgesproken dat de PIOG 1 jaar naar GGNet gaat (soms nog naar een andere instelling bijvoorbeeld twee dagen in de week naar het ziekenhuis) en de rest van de tijd in de eigen instelling werkt. We hebben ook gekeken hoe we meer structuur in de opleidingsroute konden aanbrengen waardoor de mogelijkheid van uitwisseling is ontstaan. De PIOG’s van GGNet brengen nu ook een deel van hun stage bij de VVT instellingen in de regio door. Het voordeel van de uitwisseling is dat er geen capaciteitsverlies is. In de eerdere situatie waren de instellingen een PIOG namelijk voor een langere tijd kwijt. Uiteindelijk wordt er besloten welke afdelingen nu een PIOG krijgen. Als dat duidelijk is wordt ook duidelijk wie er op de afdeling komt en wie je terugkrijgt. Dit is nu een doorlopend proces.

Hoe ervaren de PIOG’s van GGNet het om in de ouderenzorg te werken?

Vorig jaar was ik ook betrokken bij de sollicitatieprocedure voor de aanstaande PIOG’s. Wat ik heel leuk vond om te merken is dat er binnen GGNet meerdere vacatures uitstonden en dat een aantal kandidaten heel bewust voor het GOP-concept hebben gekozen en hiervoor soms uit een ander deel van het land kwamen. Zij gaven aan het waardevol te vinden om zowel binnen de GGZ als binnen de ouderenzorg de opleiding te kunnen volgen.

Het handboek

Verder hebben we ook meegedacht met de inhoud van het handboek. Wat moet daar in staan, wat kan beknopter.  De vorige praktijkopleider had veel taken op het gebied van de aanvraag van opleidingsplaatsen en subsidie. Deze taken zijn nu ondergebracht bij twee opleidingscoördinatoren, wat een taakverlichting betekent voor de huidige praktijkopleider.

Positionering

Tenslotte hebben we een aanzet gegeven tot het gesprek over de positionering van de GZ-psycholoog binnen de verschillende instellingen. Een belangrijk einddoel van GOP-Achterhoek is om de collega’s die ze opleiden kunnen behouden en dat hangt dan weer samen met plezier in het werk ervaren. Binnen de GGZ is een duidelijke structuur qua werken, taakverdeling, waardoor de GZ- psycholoog heel autonoom kan werken. In het verpleeghuis is dit nog minder uitgewerkt, terwijl juist op die gebieden de kracht van de GZ-psycholoog ligt. Dat was ook een punt dat we belangrijk hebben gemaakt en met name wat ze hieruit mee kunnen nemen en die elementen ook in de ouderenzorg terug laten komen. Door het organiseren van een bijeenkomst zijn we met elkaar het gesprek aangegaan. Een van de conclusies was dat het van groot belang is om een duidelijke functiebeschrijving van de GZ-psycholoog te hebben. Vanuit daar kunnen ze samen verder gaan bouwen.

Werkbegeleiding

In de werkbegeleiding was het minder vanzelfsprekend dat de PIOG aanhaakt bij de gesprekken van de GZ-psycholoog. Omdat het fijn is als je kan afkijken en direct feedback kan krijgen hebben we hier meer aandacht aan gegeven en ook de werkbegeleiders hierin meegenomen. Het meekijken met een rolmodel heeft toegevoegde waarde en is heel anders dan als er schriftelijk wordt meegedacht bij casuïstiek.

3. Wat heb je als meerwaarde ervaren bij GOP-Achterhoek?

Het zoeken van de samenwerking tussen de VVT-instellingen is heel essentieel geweest om het platform op te zetten. Voor de afzonderlijke instellingen was het lastig geweest om dit apart op te zetten, zowel organisatorisch als financieel. In de regio Achterhoek speelde ook dat het een uitdaging was om hoog opgeleid personeel op te leiden en te behouden. GOP-Achterhoek liep voorop in het aanbieden van diversiteit in de opleidingsroutes. De samenwerking met stagepartners vanuit andere sectoren, waaronder GGNet, hebben dit mogelijk gemaakt. Nu is dit inmiddels een vereiste vanuit het opleidingsinstituut RCSW dat een PIOG op diverse werkplekken ervaring op gaat doen.

4. Wat zou je advies zijn aan een nog op te starten GOP?

Er komt ontzettend veel bij kijken om een GOP op te zetten en je moet een lange adem hebben om aan alle eisen te voldoen om het goed op te zetten. Hiervoor moet je voldoende samenwerking met en draagvlak bij elkaar vinden. Wat mij opviel bij GOP-Achterhoek is dat er ontzettend prettig wordt samengewerkt. Het zijn ontzettend leuke mensen, die allemaal heel veel passie hebben voor het opleiden en daar erg het belang van inzien. Om uiteindelijk naar een stabiel opleidingsklimaat toe te werken is het van waarde om opleidingspartners te vinden met wie je de samenwerking aan kan gaan.

In mijn rol als waarnemend praktijkopleider heb ik voorstellen gedaan in het belang van de PIOG, die voor de afdeling of de organisatie vanuit financieel oogpunt niet altijd de meest voordelige consequenties had. Het was mooi om te zien dat daar toch akkoord mee werd gegaan omdat het belang van een goede opleiding voorop werd geplaatst. Als je met z’n allen dit belang kunt zien en de investering wil doen dan leidt het tot een mooi resultaat. Nu de eerste PIOG’s zijn afgestudeerd wordt zichtbaar wat er allemaal geïnvesteerd is en kunnen nu de vruchten geplukt worden. Je moet je realiseren wat het vraagt, maar dan heb je wel GZ-psychologen die je binnen het eigen werkveld van de VVT hebt kunnen opleiden. Ook tijdens de opleiding is er trouwens al veel voordeel te behalen van de kennis en kunde die de PIOG’s tijdens de opleiding opdoen.

5. Is er iets in het GOP-Achterhoek dat je, met de kennis van nu, anders gedaan zou hebben?

Binnen de beperkte tijd waarin we waarnemend praktijkopleider zijn geweest hebben we een aanzet kunnen geven. Het is een voortdurend proces en deze ontwikkeling is nog niet klaar. We hebben in de afgelopen periode kunnen bijdragen aan uitwisseling en meer structuur aanbrengen in de leerroutes. Maar er zijn nog meer keuzes te maken, bijvoorbeeld aan welk opleidingsinstituut GOP-Achterhoek zich wil verbinden. Nu is dit het RCSW in Nijmegen. Dat was een heel logische keus.  Nu het allemaal wat meer staat, komt er ook ruimte voor de vraag of dit om inhoudelijke redenen ook de opleiding is waar het GOP de PIOG’s wil laten opleiden. Mooi dat de inhoud leidend mag zijn en dat is ook bij RCSW bekend.

Ik vind het logisch dat de keus om eventueel voor een GZ-opleiding met specialisme ouderen te gaan bij de huidige praktijkopleider komt te liggen, die uit de eigen gelederen van de VVT-sector komt. Het is mooi om te zien dat GOP-Achterhoek haar eigen identiteit ontwikkelt en niet alleen maar een klein zusje is dat met GGNet samenwerkt. GOP-Achterhoek is volwaardiger geworden.

Als de nu opgeleide PIOG’s klaar zijn en als GZ psycholoog werken, hoop ik dat zij straks als werkbegeleider vanuit hun eigen ervaring de begeleiding vorm en inhoud geven en daarmee wordt het cirkeltje steeds meer rond.  Zo blijven ze vers bloed houden.

6. Wat heb je nodig om het voor jezelf succesvol te houden binnen het GOP?

Ik heb in combinatie met een jong gezin een jaar lang extra uren gewerkt.  GOP-Achterhoek is een ontzettend leuke club, dat gaf mij energie. Dat wist ik niet toen ik er aan begon en was een meevaller en heel erg fijn. Als ik naar de PIOG’s kijk dan stond dankbaarheid voorop dat ze zich verder mochten ontwikkelen. De werkhouding en het werkplezier, maar ook de kennis en de kunde van de PIOG’s is heel hoog. Dat was heel erg verfrissend. Ook de trajecten liepen goed en het was daardoor niet nodig om vervelende gesprekken te voeren, dat scheelt ook. Ik kwam binnen in een opgeruimde organisatie, waar ook nog onontgonnen gebied was, waarin we moeiteloos werden opgenomen en mochten meedenken.

Inmiddels is de overdracht naar de huidige praktijkopleider geweest en mag ik nog één van ‘mijn eigen’ PIOG’s begeleiden naar de eindfase. Dan komt er voor mij een einde aan een plezierige en leuke klus.

Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant