window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

In gesprek met… Ad Smeets

In gesprek met Ad Smeets - Marga Klompé

In deze serie blogs “in gesprek met…..” laten wij mensen aan het woord die betrokken zijn bij de GOP-Achterhoek.
Deze keer spreken we met Ad Smeets, bestuurder van Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé en penvoerder van de GOP-Achterhoek.

1. Hoe ben je bij het GOP-concept betrokken geraakt?

In verband met een tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde (SO’s) in de regio zijn we na gaan denken over een herschikking van taken. Hoe kunnen we de werkzaamheden anders organiseren? Is het toevoegen van psychologen, aan de behandelkant mogelijk een oplossing? Maar ook aan GZ-psychologen bleek een tekort aan.

Dit speelde niet alleen bij Marga Klompé maar ook bij andere regionale instellingen uit het inmiddels gestarte “Olifantenpad”; een groep bestuurders van VVT- en gehandicapten instellingen, het Graafschap college en de werkgeversvereniging in Oost en West Achterhoek.

In combinatie met het beschikbaar komen van transitiegelden, in het kader van ‘Waardigheid en Trots’ om regionale knelpunten aan te pakken met regionale instellingen was het GOP-concept een van de 5 vernieuwende projecten die kon worden opgepakt. Doelstelling was het gezamenlijk gaan opleiden van GZ-psychologen met een eigen opleidingserkenning.

2. Binnen het GOP-AH is Marga Klompé penvoerder, de bestuurder die namens de bestuurlijke samenwerking zorg draagt voor de financiële en bestuurlijke afwikkeling van GOP zaken. De penvoerder heeft als praktijkopleidingsinstelling binnen GOP de opleidingserkenning gekregen. Wat betekent dat voor jou als bestuurder concreet?

Als penvoerder van het GOP moet ik namens de deelnemende instellingen aan de verzekeraar die de transitiegelden beschikbaar heeft gesteld verantwoorden hoe de gelden besteed worden. Als penvoerder is Marga Klompé ook aanspreekpunt voor de GOP in de regio en kassier van de transitiegelden.

Van belang hierbij is het thema Governance. Hoe zorg je ervoor dat er niet ja wordt gezegd en nee wordt gedaan.

Als penvoerder treed je op namens de bestuurders van de andere aangesloten instellingen van het GOP. Het feit dat wij als bestuurders in de regio elkaar al kennen en goed met elkaar samenwerken o.a. via het ‘Olifantenpad’ is hierbij een voordeel. Ander bijkomend voordeel is dat de regio Achterhoek duidelijk begrenst is.

De Regionale Begeleidings Commissie (RBC) is het bestuurlijk orgaan dat zorgdraagt voor de besturing van de GOP. Er is bewust gekozen dat de voorzitter van deze RBC aangeleverd wordt door een andere deelnemende instelling van het GOP.

Daarnaast hebben we de intentieverklaringen van de aangesloten instellingen van het GOP, het handboek en afspraken over het mandaat. De begrenzing waarbinnen ik als penvoerder kan opereren is dus duidelijk.

3. Wat is voor jou als bestuurder de meerwaarde van het GOP?

Het versterkt de samenwerking en de samenhang in de regio. Er is beweging in de keten. We zijn gestart met 4 VVT instellingen en 3 VGZ instellingen, waarmee uiteindelijk 1 VGZ instelling in de GOP participeert. Doordat we konden laten zien dat het concept werkt is inmiddels een ziekenhuis en een GGZ instelling aangehaakt.

Daarnaast wordt er bewuster nagedacht over de rol van GZ psycholoog naast de SO. Het blijft nog steeds zoeken wat is nou mijn rol en bevoegdheid. Waar zit ik aan tafel? Hoe zit het met hoofd/ regie behandelaarschap, zeker met betrekking tot de PG-afdelingen. Kortom: De vraag wordt nu wel gesteld. En er wordt meer over nagedacht. Gelijkwaardigheid en wederkerigheid zijn hierbij wat mij betreft belangrijke uitgangspunten.

4. Is er iets in het GOP-concept dat je, met de kennis van nu, anders gedaan zou hebben?

Het project GOP zijn we ook gestart in het kader van de taakherschikking SO en GZ psycholoog. De GZ-psycholoog kan veel overnemen van de psycholsociale zorg. Bijvoorbeeld als regiebehandelaar voor de PG. Dat zou al een enorme ontlasting zijn voor de SO.

Als we nu opnieuw zouden starten zou ik iemand van de vakgroep SO’s bij het GOP betrekken en mee laten denken in het GOP-concept.

Hierbij zie ik een drietal voordelen:

 1. Als de SO medeverantwoordelijkheid wordt in het opleiden, blijft er meer verbinding tussen disciplines en draagt het bij aan de opbouw van multidisciplinaire samenwerking.
 2. Het tweede voordeel is dat het GOP een voorbeeld is van regionaal opleiden dat ook voor SO’s van waarde zou kunnen zijn.
 3. Tenslotte zou deze multidisciplinaire samenwerking ook meer naar buiten gebracht kunnen worden in samenwerking met de huisartsen.

5. Wat heb je nodig om het voor jezelf succesvol te houden binnen het GOP?

Wat ik nodig heb is dat het GOP zo geborgd is dat het kan worden gezien als een min of min zelfstandig opererend opleidingsorgaan in de regio.

De regionale begeleidingscommissie speelt hierbij een belangrijke rol. We zijn nu nog in een fase waarin we nog steeds aan het oefenen/ pionieren zijn met nieuwe vraagstukken. Als voorbeeld, binnen een van de deelnemende instellingen is een GZ psycholoog weggevallen. Is dit nu een verantwoordelijkheid van het GOP om deze plek in te vullen of is het een verantwoordelijkheid voor de instellingsbestuurders?

Tenslotte is gebleken dat de financiering van de GOP nog een struikelblok kan zijn. Momenteel hebben we 2 gesubsidieerde opleidingsplaatsen. Dat is eigenlijk te weinig. Instanties erkennen dat de systemen nog niet aangesloten zijn op het GOP-concept maar verandering kost tijd. Op dat gebied moeten we nog een doorbraak forceren.

Laat een reactie achter

 1. kwenpzfzh 3 februari 2024 at 7:03 pm - Reply

  In gesprek met… Ad Smeets – GOP2025
  kwenpzfzh http://www.gvvb9uxe741664426q42nu4l8xdh0fc9s.org/
  [url=http://www.gvvb9uxe741664426q42nu4l8xdh0fc9s.org/]ukwenpzfzh[/url]
  akwenpzfzh

Ga naar de bovenkant