window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120365961-2');

Het CanMEDS model binnen de GZ opleiding

Het competentiegericht opleiden is het uitgangspunt van de GZ-opleiding van de Gecombineerde Opleidingsplaats Psychologen (met CanMEDS rollen als basismodel).

In dit artikel meer over het CanMEDS model.

Wat is het CanMEDSmodel?

Het CanMeds Model is afkomstig van een Canadese methodiek, waarin we opleiding en bij‐ en nascholing voor zorgverleners duiden in termen van competenties.
CanMEDS is een samenvoeging van de woorden Canadian Medical Education Directives for Specialist.

Drie kernbegrippen uit het CanMEDS model

De drie kernbegrippen uit het CanMEDS model zijn:

1. Competentie

Een competentie betreft de bekwaamheid om een professionele activiteit in een specifieke
authentieke beroepscontext adequaat uit te voeren door geïntegreerde aanwezigheid van
kennis, vaardigheden en professionele gedragskenmerken.

2. Competentiegebied

In een competentiegebied is een aantal competenties geclusterd. De competentiegebieden in het
profiel vertonen onderling samenhang en zijn essentieel om als GZ-psycholoog goed te kunnen
functioneren.

3. Indicator

Competenties worden geoperationaliseerd in de vorm van indicatoren, een waarneembaar of
meetbaar gedrag of het resultaat van dat gedrag.

Zeven competentiegebieden binnen het CanMEDS model

Binnen de GZ-opleiding omvat het model zeven competentiegebieden:

1. Psychologisch handelen
Het kerngebied van het vak, het gaat hierbij om diagnostiek, indicatiestelling en
interventie.

2. Communicatie
Omvat alle communicatie en samenwerking met de cliënt en diens systeem.

3. Samenwerking
Verwijst naar samenwerken met alle zorgverleners die met de GZ-psycholoog betrokken
zijn bij diens cliënt.

4. Kennis en wetenschap
Richt zich op het proces van verwerven en uitdragen van kennis.

5. Maatschappelijk handelen
Betreft de maatschappelijke context van het handelen van de GZ-psycholoog en het
vormen van belangenbehartiging ten behoeve van de cliënten.

6. Organisatie
Betreft zowel het organiseren van een activiteit als het werken in een organisatie.

7. Professionaliteit
Heeft betrekking op onder meer persoonlijke, ethische en juridische kwaliteitseisen.

Het CanMEDS model veronderstelt een samenhang tussen de verschillende competentiegebieden.
Het opleidingsplan kent een opeenvolging van onderdelen.

Laat een reactie achter

Ga naar de bovenkant