Bouwstenen

Opleidingserkenningseisen GOP

De bijlagen vormen een reeks van verplichte en facultatieve bouwstenen waarmee binnen de GOP aan alle opleidingserkenningseisen kan worden voldaan.

Verplichte bouwstenen

Facultatieve bouwstenen