GOP-ondersteuning

AscieGroup met daarbinnen het AscieTeam Duurzame Medische Zorg (DMZ)

Samen met LOCUM CONSULT en haar netwerkpartner PERDUCAM voorziet AscieGroup met daarbinnen het AscieTeam Duurzame Medische Zorg (DMZ) in de consultatieve en projectmatige ondersteuning van GOP-initiatieven.

Veel voorkomende hulp- en ondersteuningsvragen daarbij zijn: bestuurlijke advisering, beleidsondersteuning met projectbegeleiding en implementatietrajecten bij GOP-initiatieven.

Programma reisbegeleiding

Denken over, werken met en bouwen aan een GOP-concept is uitdagend en inspirerend.
En kansrijk want bijvoorbeeld binnen de Ouderenzorg zijn veel zaken aanwezig die een GOP-project succesvol kunnen laten worden.

Als GOP-initiatiefnemer ga je als het ware een GOP-reisprogramma in. Een programma waarin je veel unieke vraagstukken onderweg tegenkomt. Hulpvragen en vraagstukken die overigens prima te hanteren zijn.

LOCUM CONSULT maakte samen met AscieGroup met daarbinnen het AscieTeam Duurzame Medische Zorg (DMZ) een reisbegeleidingsprogramma waarmee op maat vorm en inhoud gegeven wordt aan ondersteuning op alle onderdelen van een GOP-traject.

Fasen van de GOP-klantreis en leren met op maat dienstverlening

 1. Oriëntatie
 2. Afweging
 3. Ontwerp
 4. Ontwikkeling
 5. Implementatie
  • Invoering
  • Uitvoering
  • Borging/Consolidatie
  • Evaluatie
Reisbegeleidingsprogramma
5 fases van klantreis GOP

Advisering

In de fase van verkenning ondersteunen we bij het maken van de afweging om een GOP-traject te starten. Een goede regioanalyse en het in beeld brengen van de beginsituatie in de regio vormen daarbij belangrijke onderdelen.

Support

In de fase van ontwerp en ontwikkeling ondersteunen we de projectorganisatie. De combinatie van een interne en externe projectleider die samen de projectleiding vormen vergroot de kans op succes sterk.

Coaching

In de fase van invoering, uitvoering en borging zien we in de GOP-trajecten de behoefte groeien om terug te kunnen vallen op experts in de rol van coach. Om zo vanuit voordoen, meedoen en zelf doen principes langzaam aan tot een geheel zelfstandige uitvoering van een GOP te komen.

Innovatie

In elke fase doen zich unieke momenten voor die vragen om een oog en oor voor het zien van innovatiemogelijkheden. Om zo het GOP-traject nog succesvoller te kunnen maken en binnen de regio als ‘concept’ aan waarde te laten winnen. Een van buiten naar binnen blik en meekijken vergroot de kansen op het benutten van innovatiemogelijkheden.

Educatie

Het GOP-traject vraagt om een aanzienlijke kennistransfer omdat veel aspecten van zo’n traject betrekkelijk nieuw zijn. LOCUM CONSULT speelde daar (samen met AscieGroup) actief op in en ontwierp modules, programma’s en leerlijnen waarmee deze kennistransfer actief vorm en inhoud gegeven kan worden.

Expertise en Capaciteit

Wij kunnen een GOP-traject actief ondersteunen in elke fase van het GOP-traject als leerreis, waarbij we samen met de klant een GOP-traject waarmaken op weg naar een operationele netwerkorganisatie in regionaal opleiden, leren en ontwikkelen.

Hoe kunnen we met jou samenwerken?

In een adviserend rol als projectleider, in de rol van trajectcoach, als innovator en / of als educatieve kennispartner?

J.H.M. (Jan) Hendriks mld mba mhcm
Senior Accountmanager GOP
Tel. 06-28 848 785